Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc làm việc với Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam; Nhanh chóng giám sát, quản lý, cập nhật thông tin đo đạc bản đồ trên mạng Internet

Ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc đã có buổi làm việc với Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam về công tác quản lý và cấp phép bản đồ trực tuyến trên các hệ thống mạng Internet, dịch vụ cung cấp và khai thác bản đồ điện tử

Ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ TN &MT Trần Thế Ngọc đã có buổi làm việc với Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam về công tác quản lý và cấp phép bản đồ trực tuyến trên các hệ thống mạng Internet, dịch vụ cung cấp và khai thác bản đồ điện tử. 

 

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam Lê Minh Tâm cho biết: Hiện trên trang WEB của Cục có đăng tải bản đồ trực tuyến, cung cấp các sản phẩm, tư liệu về về bản đồ, tuy nhiên những thông tin đăng tải chỉ mang tính chất thông báo, chứ không thể trao đổi , mua bán, khai thác qua mạng. Việc cấp phép qua mạng mới chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn các đơn vị hoàn tất hồ sơ, thủ tục, các đơn vị vẫn phải gửi hồ sơ chính đến Cục mới được cấp phép. Bên cạnh đó, hiện có nhiều bản đồ được đăng tải trên trang web, xuất bản bán ra thị trường không đúng chuẩn nhưng do khung pháp lý về lĩnh vực đo đạc và bản đồ còn yếu nên việc giám sát, quản lý các loại bản đồ này còn khó khăn. 

Thứ trưởng Trần Thế Ngọc, nhấn mạnh: Thời gian tới, Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam cần quan tâm hơn nữa tới việc giám sát, quản lý, cập nhật thông tin đo đạc bản đồ trên mạng internet. Hiện Vụ pháp chế đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, khai thác quản lý tài liệu về tài nguyên môi trường,  Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam, Cục Công nghệ Thông tin cần đóng góp ý kiến xác đáng với Vụ Pháp chế để đưa vào Thông tư những quy định cụ thể nhằm giúp cho các cơ quan quản lý thực hiện tốt việc giám sát, quản lý, cập nhật thông tin đo đạc bản đồ trên mạng internet; cơ chế thu phí và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực này với các đơn vị trong Bộ cũng như các Bộ, ngành khác cũng cần được lưu ý. 

 (Theo Monre)

Tin liên quan