Hội thảo xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

Trong 2 ngày 10 và 11/8, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (ĐĐ&BĐ) tổ chức Hội thảo mở rộng xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

1250123283_nvTrong 2 ngày 10 và 11/8, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (ĐĐ&BĐ) tổ chức Hội thảo mở rộng xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng, ông Vũ Quý Lân, Phó Cục trưởng Cục ĐĐ&BĐ đã chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai; đại diện các Sở TN&MT Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, Cty đo đạc ảnh địa hình, Công ty Địa chính công trình, Nhà xuất bản Bản đồ, Công ty CP Đo đạc Bình Minh...

 

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục ĐĐ&BĐ Nguyễn Tuấn Hùng nhấn mạnh: “Mục tiêu quan trọng nhất của Hội thảo là thu nhận thông tin liên quan đến công tác quản lý Nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên toàn quốc, nhìn nhận thực trạng và những tồn tại để xây dựng Luật ĐĐBĐ sát với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng Luật ĐĐBĐ là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo điều hành và tránh được sự chồng chéo, lãng phí trong hoạt động đo đạc và bản đồ”.

Ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên Trưởng Phòng pháp chế Cục ĐĐ&BĐ đã nêu 9 nội dung và 5 trách nhiệm pháp lý trong triển khai hoạt động ĐĐBĐ. 9 nội dung đó là: xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển dài hạn; Quản lý kế hoạch hàng năm về ĐĐBĐ; Ban hành hệ thống tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật về ĐĐBĐ; Quản lý Nhà nước về hoạt động ĐĐBĐ; Quản lý chất lượng công trình, sản phẩm ĐĐBĐ; Công tác đo đạc và bản đồ địa giới hành chính và biên giới quốc gia; Quản lý hệ thống địa danh trên bản đồ; Quản lý việc bảo mật và cung cấp thông tin, tư liệu ĐĐBĐ.

Ông Võ Sỹ Hòa, Phó Giám đốc Cty Đo đạc địa chính và công trình cho rằng: Trong hoạt động đo đạc và bản đồ cần sớm có chế tài cụ thể để đảm bảo vai trò quản lý ngành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Hiện nay, thành phố Hà Nội có 69 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nhưng cơ quan quản lý Nhà nước là Sở TN&MT Hà Nội chưa kiểm tra, giám sát được các đơn vị này. Ông Nguyễn Đình Mười (Sở TN&MT Hà Nội) kiến nghị: Khi xây dựng Luật ĐĐBĐ cần quy định cụ thể đối với doanh nghiệp từ địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn Hà Nội phải có thông báo cho Sở TN&MT. Trong cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT cần có Phòng ĐĐ&BĐ tham mưu cho Giám đốc Sở TN&MT, giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện tốt chức năng thống nhất quản lý hoạt động ĐĐBĐ trên địa bàn

 (Theo Monre)

Tin liên quan