Thông tư 37/2011/TT-BTNMT

Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25

Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000. 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

 

Tin liên quan