Khảo sát và xác định mốc địa giới hành chính trên thực địa tại sông Cổ Cò

Ngày 21/2/2012, tại UBND xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức đi khảo sát và xác định mốc ĐGHC trên thực địa Sông Cổ Cò

Ngày 21/2/2012, tại UBND xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức đi khảo sát và xác định mốc ĐGHC trên thực địa Sông Cổ Cò. Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ và UBND hai địa phương có liên quan.

Sau khi đi khảo sát thực địa và xác định mốc ĐGHC tại khu vực sông Cổ Cò, các ngành của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã thống nhất một số nội dung sau:

- Thống nhất cắm 13 mốc giới tạm bằng bê tông ký hiệu ĐGHC, số,..., sơn màu đỏ (kích thước 10cm x 10cm x 80cm)

- Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm:

+ Đúc 04 mốc giới theo quy định tại khu vực đường ven biển Đà Nẵng - Hội An  (phía Đông cột mốc 2T5-2H1) và giao cho UBND xã Điện Ngọc chủ trì phối hợp với UBND phường Hòa Hải thực hiện cắm mốc có sự chứng kiến của phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn và huyện Điện Bàn. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2012.

+ Đúc giúp 09 mốc ĐGHC theo quy chuẩn tại khu vực sông Cổ Cò chậm nhất đến hết tháng 6 năm 2012. Kinh phí thực hiện do hai địa phương chịu trách nhiệm. Việc cắm mốc giao cho UBND phường Hòa Hải chủ trì phối hợp với UBND xã Điện Ngọc, có sự chứng kiến của phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn và phòng Nội vụ huyện Điện Bàn.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn thành quy hoạch chi tiết đoạn 600m Sông Cổ Cò theo tinh thần cuộc họp ngày 08/02/2012 tại UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Nguyễn Văn Ba

Tin liên quan