Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất

Ngày 14/3/2012, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị trấn Trà My

Ngày 14/3/2012, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị trấn Trà My. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng các ban, ngành, có liên quan và UBND thị trấn Trà My.

HNqhsddtraMy

Thông qua nội dung dự thảo quy hoạch sử dụng đất, đơn vị thực hiện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã trình bày các nội dung cơ bản đánh giá thực trạng về phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, về định hướng sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị trấn Trà My.

Cơ bản Hội nghị đã thống nhất theo nội dung dự thảo tuy nhiên cần bổ sung đầy đủ các số liệu điều tra cho đúng với thực tế, đồng thời xem xét lại các chỉ tiêu sử dụng đất sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn nói riêng và toàn huyện nói chung, đặc biệt lưu ý đến việc bố trí các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi đất lúa nước để sử dụng vào các mục đích khác.

Kết luận Hội nghị, UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục điều tra lại các số liệu cần thiết để bổ sung và hoàn chỉnh trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất.    

                                                                                               Minh Tài

Tin liên quan