Khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài

Ngày 15/10–17/10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình hợp tác đối tác nâng cao năng lực quản lý đất đai giữa Tổng cục quản lý đất đai và cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng ký đất đai Thụy điển tổ chức khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài

Ngày 15/10–17/10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình hợp tác đối tác nâng cao năng lực quản lý đất đai giữa Tổng cục quản lý đất đai và cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng ký đất đai Thụy điển tổ chức khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài. Tham gia dự hội khóa đào tạo gồm các tỉnh Miền trung và Tây nguyên với hơn 30 cán bộ tham gia. Đối với Quảng Nam có 02 cán bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam tham gia.

tthuyt

Khóa đào tạo đã nghe các báo cáo tham luận của các chuyên gia Thụy Điển và các cán bộ của Tổng cục Quản lý Đất đai.

- Kinh nghiệm của Thụy điển trong lĩnh vực quản lý đất đai – do 3 chuyên gia Thụy Điển trình bày là: Per Sorbon, Asko Annala, Mathias Hofren.

- Đăng ký đất đai và các tài sản gắn liền với đất – do bà Nguyễn Thị Lơ, cán bộ Tổng cục Quản lý Đất đai trình bày.

- Giới thiệu về đo đạc và bản đồ địa chính của Việt Nam – do ông Đinh Văn Cung, cán bộ Tổng cục Quản lý Đất đai trình bày.

- Đánh giá SWOT thực trạng về “pháp lý, kỹ thuật, kinh tế, tổ chức” của  ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam – Do các chuyên viên và học viên thực hiện.

Khóa đào tạo đã tập trung thảo luận sôi nổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác đo đạc, quản lý đất đai và nhận được nhiều ý đóng góp, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý đất đai của các tỉnh.

Bế mạc khóa đào tạo, Tổng cục quản lý đất đai và các chuyên gia Thụy Điển đã cấp chứng chỉ cho hơn 30 học viên của khóa đào tạo.

Văn Thương

Tin liên quan