Thông qua dự thảo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Trà My

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013.

Tiếp đến từ ngày 26-29/3/2013 Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF đã phối họp cùng các địa phương gồm Trà Nú, Trà kót, Trà Đông, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka tổ chức thông qua dự thảo quy hoạch lần 2.

Qua nội dung dự thảo quy hoạch lần 2 cơ bản đã chỉnh sửa, bổ sung được các nội dung góp ý lần 1, nội dung cho định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu trung tâm xã đã thể hiện chi tiết, tuy nhiên còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đó là:

          - Xác định lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được phê duyệt.

          - Nội dung báo cáo cần mang tính logic, xem xét đánh giá đúng với thực trạng về phát triển kinh tế xã hội, xác định chính xác địa danh tại các địa phương.

Kết thúc thời gian thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã, Tổ Quy hoạch nông thôn mới đã cập nhật tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị để báo cáo UBND huyện chỉ đạo thưc hiện.

Minh Tài

Tin liên quan