Trao giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xã Trà Bui

Ngày 12/9/2013 tại Hội trường UBND xã Trà Bui, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại 6 thôn (Từ thôn 1 đến thôn 6) của xã Trà Bui

Ngày 12/9/2013 tại Hội trường UBND xã Trà Bui, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại 6 thôn (Từ thôn 1 đến thôn 6) của xã Trà Bui. Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Bắc Trà My, BQL Dự án Thủy điện 3, đại diện lãnh đạo và CB-CC-VC của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My và Đảng ủy, UBND, Mặt trận đoàn thể xã Trà Bui cùng với sự tham dự của thôn trưởng 6 thôn và 30 hộ dân đại diện cho 348 hộ được cấp Giấy CNQSD đất.

IMG_1224

Công trình đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư Công trình thủy điện Sông tranh 2 của xã Trà Bui được UBND huyện phê duyệt Dự toán với tổng giá trị công trình 1.138.589.000 đồng, được thực hiện bởi nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( BQL Dự án Thủy điện 3 chi trả ) do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My làm Chủ đầu tư, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thực hiện. Qua thời gian thực hiện công tác đo đạc, lập thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân xã Trà Bui, đến nay công trình đã hoàn thành, đã được UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 về việc giao đất, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Tổng số hộ dân được giao đất, cấp Giấy CNQSD đất: 348 hộ/861 giấy/924,37 ha; trong đó hộ tái định cư 144 hộ/259 giấy/278,90 ha, hộ dân sở tại 204 hộ/602 giấy/645,47 ha.

Đây là kết quả được Đảng và Nhà nước quan tâm trong chính sách tái định cư, chính sách dân tộc và đất đai, tạo điều kiện để đồng bào có đất sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội; Công trình hoàn thành nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT, Sở NN&PTNT và Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My, sự giúp đỡ của UBND xã Trà Bui cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Bắc Trà My trong công tác đo đạc, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho người dân xã Trà Bui. Sau buổi Lễ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao Giấy CNQSD đất đến tận tay chủ sử dụng đất của 6 thôn tại xã Trà Bui.

Hoàng Vân Lĩnh

Tin liên quan