Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 -14/12/2013)

Chiều ngày 12/12/2013, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN &MT, Chi cục Quản lý Đất đai Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Chiều ngày 12/12/2013, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN &MT, Chi cục Quản lý Đất đai Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Tham dự biểu Lễ Kỷ niệm có đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTTTN&MT, Trung tâm KT TN&MT; Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Nam Kỳ Gia, Chi nhánh Công ty CP Nam Kỳ Gia Thăng Bình, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.

IMG_7003

Tại buổi Lễ nhằm ôn lại quảng thời gian của cán bộ, công chức, viên chức đã lao động, cống hiến và những thành quả quan trọng, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại của ngành Đo đạc và Bản đồ.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đơn vị tham gia công tác Đo đạc và Bản đồ, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo một số nội dung trong thời gian đến cần phải tập trung, đó là: (1) Cán bộ trực tiếp thực hiện tác nghiệp cần phải tăng cường tinh thần trách nhiệm của mình, làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, tự kiểm tra sản phẩm 100%; (2) Yêu cầu các đơn vị thi công trong thời gian đến cần tăng cường nhân lực, trách nhiệm của mình hơn nữa, nhất là khâu tự kiểm tra sản phẩm, tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư, người sử dụng đất, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện tác nghiệp; (3) Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý đất đai trong việc thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính của các đơn vị thi công; (4) Đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ, lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm để giải quyết các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các sản phẩm đo đạc và bản đồ; (5) Từng bước kiện toàn hệ thống lưu trữ bảo quản có hiệu quả các tài liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ cung cấp thông tin một cách tốt nhất. Mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực ngành đo đạc và bản đồ với các tỉnh bạn trong khu vực để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cấp trên để từng bước đầu tư trang thiết bị và công nghệ tiến tới hình thành một quy trình sản xuất đồng bộ và hoàn chỉnh./.

Ngọc Hiếu

Tin liên quan