Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản liên quan

Ngày 20/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản có liên quan

Ngày 20/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản có liên quan. Tham gia Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ trì Hội Nghị, Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Lãnh đạo các đơn vị đo đạc và bản đồ hoạt động trên địa bàn tỉnh: Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình, Công ty Cổ phần An Bình Dương, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 1, Công ty TNHH MTV Dương Trung Chu Lai, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và bản đồ Trường Sơn. Về nội dung triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 gồm có 61 điều, 09 chương.