Thẩm định Quy hoạch SDĐ của 3 huyện: Đông Giang, Tây Giang và Nam Trà My giai đoạn 2010 - 2020

Qua hai ngày làm việc 8-10/3/2010 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức thẩm định phương án qui hoạch sử dụng đất của 03 huyện miền núi: Tây Giang, Đông Giang và Nam Trà My giai đoạn 2010-2020

Qua hai ngày làm việc 8-10/3/2010 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức thẩm định phương án qui hoạch sử dụng đất của 03 huyện miền núi: Tây Giang, Đông Giang và Nam Trà My giai đoạn 2010-2020.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

 

 

 

Tham dự Hội nghị còn có các thành viên đến từ các Sở, đơn vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; các Sở: Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài chính, Văn hoá thể thao & du lịch, Kế hoạch & Đầu tư cùng lãnh đạo UBND các huyện: Tây Giang, Đông Giang và Nam Trà My.

Hội nghị đã tham gia góp ý xây dựng phương án một cách thẳng thắn, khách quan  với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đó, đã sáng lên những nhận định mới, những suy nghĩ mới về cách thức, kế hoạch khai thác, quản lý tài nguyên đất đai đối với các huyện miền núi, huyện biên giới phía Tây tỉnh Quảng Nam như: Tây Giang, Đông Giang và Nam Trà My. Theo đó, UBND huyện cũng đã giải trình cụ thể những thắc mắc, phản biện nội dung phương án từ sự góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Viễn đề nghị UBND 03 huyện: Tây Giang, Đông Giang và Nam Trà My tiếp thu những thông tin, nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án và gửi về Sở TN&MT xem xét trình UBND tỉnh xét duyệt theo đúng qui định của pháp luật đất đai.

T. Phước

Tin liên quan