Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam năm 2010

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2010

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2010. Ngày 14/4/2010 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định số 628/QĐ-TTCP ngày 30/3/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam do ông Lê Minh Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

 

Tham dự có:  ông Nguyễn Ngọc Quang - P. Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, KHĐT, Thanh tra tỉnh, Ban QL Khu KTM Chu Lai, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ.

Đoàn thanh tra Chính phủ gồm có 5 người, do ông Trần Văn Hồng - Phó Cục trưởng Cục II - Thanh tra Chính phủ làm Trưởng Đoàn.

Tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh làm đầu mối liên hệ công tác với Đoàn thanh tra Chính phủ.

Đây là đợt thanh tra theo chương trình kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam từ năm 2003 đến nay để báo cáo kết quả lên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nội dung thanh tra bao gồm các lĩnh vực:

- Công tác lập, thẩm định, xét duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Nghĩa vụ tài chính về đất đai;

- Liên doanh, liên kết đất đai và một số nội dung có liên quan khác.

Thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra sẽ làm việc với các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.   

Q.Lanh.

Tin liên quan