Quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. CT tỉnh Lê Minh Ánh chủ trì cuộc họp, tham gia có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ven biển, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

 

Phạm vi Vùng Đông Quảng Nam được xác định nằm về phía đông đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất đến giáp biển Đông, thuộc địa bàn của 8 huyện, thành phố ven biển. Tổng diện tích quy hoạch là 102.982 ha (chiếm 10% diện tích tự nhiên toàn tỉnh), dân số trong khu vực 843.162 người (chiếm 56% dân số toàn tỉnh), có 125 km bờ biển. Vùng Đông được xác định là vùng động lực của tỉnh, có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh. Định hướng cơ cấu kinh tế vùng Đông đến năm 2015 là Công nghiệp - Dịch vụ, du lịch - Nông nghiệp và giai đoạn sau 2015 là Dịch vụ, du lịch - Công nghiệp - Nông nghiệp. 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đất đai, kinh tế - xã hội, các mối liên hệ vùng, đơn vị tư vấn đã đưa ra kịch bản phát triển cho từng lĩnh vực ưu tiên tập trung dọc 4 trục giao thông chính là: đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất, Quốc lộ 1 A, đường Ven biển Quốc gia và đường Thanh niên ven biển. Về không gian vùng phát triển đô thị tập trung 3 khu vực là Điện Bàn - Hội An, Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn, Tam Kỳ - Chu Lai. Đan xen các khu vực trên là những vùng sinh thái, nông nghiệp. 

Q. Lạnh

Tin liên quan