Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 10/9/2010 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT v/v phê duyệt đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư

newNgày 10/9/2010 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT v/v phê duyệt đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 27.968 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của Ngân hàng thế giới (WB), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam, trong đó kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng: 1.074 tỷ đồng.

Phần đường cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-1997 - đường ô tô cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h với mặt đường rộng 24,5 m bao gồm 4 làn xe.

Dự án có tổng chiều dài tuyến 139,52 km, trong đó tỉnh Quảng Nam là địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất, với chiều dài tuyến 91,7 km, đi qua địa phận 25 xã thuộc 07 huyện, thành phố, cụ thể như sau:

TT

Huyện

Diện tích bị ảnh hưởng (m2)

Số hộ bị ảnh hưởng

Xã bị ảnh hưởng

1

Điện Bàn

840.930

686

Điện Tiến

Điện Thọ

Điện Quang

2

Duy Xuyên

627.331

437

Duy Trinh

Duy Sơn

Duy Trung

3

Quế Sơn

881.133

613

Quế Xuân 1

Quế Xuân 2

Phú Thọ

4

Thăng Bình

842.214

513

Bình Quý

Bình Chánh

Bình Quế

5

Núi Thành

2.233.029

1.451

Tam Nghĩa

Tam Mỹ Đông

Tam Mỹ Tây

Tam Anh Nam

Tam Anh Bắc

Tam Xuân 1

Tam Xuân 2

6

Phú Ninh

928.790

672

Tam Thái

Tam Phước

Tam Đại

Tam Đàn

Tam Thanh

7

TP. Tam Kỳ

71.859

114

Tam Ngọc

Tổng cộng

6.425.285

6.425.285

(Nguồn: số liệu khảo sát ban đầu của Chủ đầu tư)

Như vậy, tổng diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Nam dự kiến lên đến 642 ha, ảnh hưởng phần lớn đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: 439 ha/642 ha (chiếm 66%).

Dự án dự kiến triển khai thi công vào ngày 02/9/2011. Trong thời gian sắp tới Tổng công ty đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để bàn giao mốc và triển khai các nội dung thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư mới vào khu vực miền Trung. Đây là dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa 3 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Nguyễn Thị Phước

Tin liên quan