Đối thoại 14 hộ dân về BT, HT tại xã Tam Hải huyện Núi Thành

Ngày 17/11/2010, UBND huyện Núi Thành tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với 14 hộ dân tại xã Tam Hải về vướng mắc công tác bồi thường, GPMB thuộc dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

Ngày 17/11/2010, UBND huyện Núi Thành tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với 14 hộ dân tại xã Tam Hải về vướng mắc công tác bồi thường, GPMB thuộc dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà. Tham dự có: ông Nguyễn Tiến - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chủ trì; ông Nguyễn Văn Mau - P.Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Tổ công tác theo Quyết định thành lập của UBND tỉnh gồm: BQL Khu KTM Chu Lai, Sở TNMT, Công an tỉnh, Công an huyện, Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai, Trung tâm Bồi thường & GPMB; các Phòng, ban của huyện, UBND xã và các ngành; 14 hộ dân xã Tam Hải chưa nhận tiền bồi thường; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường.

          Nội dung  đối thoại như sau:

          * Đối với bà Huỳnh Thị Bút: Hỗ trợ thêm 3 triệu đồng cho rớ đáy phải thanh lý; đề nghị bồi thường 2 cái rớ (một cái chính, một cái phụ). Đề nghị 6 khẩu được hỗ trợ 100% ổn định đời sống và chuyển đổi nghề, nhưng Hội đồng tính 4 khẩu 100% và 2 khẩu 50%.

          * Đối với 13 hộ còn lại: Có tài sản trên sông (có rớ) nhưng thực tế không làm nghề từ vài năm trước, HĐBT chỉ tính hỗ trợ tài sản, không tính ổn định đời sống và chuyển đổi nghề. Các hộ dân đề nghị tính luôn các khoản này và so sánh tại sao có một số trường hợp tương tự nhưng vẫn được tính hỗ trợ đầy đủ.

         - Phần trả lời của Hội đồng BT - GPMB cơ bản đảm bảo theo chính sách BT - HT của tỉnh và nội dung này đã được Sở TN&MT trả lời tại Công văn số 724/TNMT-ĐĐ ngày 05/11/2010.

          - Ông Nguyễn Tiến đã giải thích, quán triệt chủ trương chính sách BT, HT, GPMB cho người dân hiểu thêm. Đồng thời cũng đề nghị UBND xã Tam Hải, Hội đồng Bồi thường GPMB rút kinh nghiệm trong quá trình xác nhận, công khai, áp giá tránh sự hiểu lầm của người dân.

Ông Nguyễn Văn Mau kết luận một số nội dung cụ thể như sau:

          - Đề nghị UBND xã Tam Hải cùng với cơ quan Bồi thường kiểm tra, xác minh lại từng trường hợp cụ thể, điều chỉnh cho phù hợp;

          - Đã phê duyệt nhưng có thiếu sót thì phải bổ sung;

          - Tất cả các trường hợp chi tiền bồi thường thì phải có Quyết định của UBND huyện;

          - Yêu cầu 14 hộ dân liên hệ với Trung tâm BT nhận tiền trước ngày 25/11/2010 và bàn giao mặt bằng đúng thời gian theo Quyết định, trường hợp có khiếu nại thì gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời tiếp tục cung cấp thông tin về bồi thường ở địa phương;

          - UBND xã, Trung tâm Bồi thường thống kê danh sách được hỗ trợ bị ảnh hưởng ngoài luồng để không ảnh hưởng tiến độ của dự án.

          - UBND xã, cơ quan Bồi thường chấn chỉnh việc làm sai trái, không đúng quy định của cán bộ làm công tác bồi thường.

          - UBND xã Tam Hải tăng cường quản lý luồng lạch, trường hợp phát sinh mới trong luồng thì phải xử lý nghiêm, không được cắm lại;

Nhìn chung buổi đối thoại được tiến hành thành công trên tinh thần cởi mở,  thẳng thắn vừa giúp cho người dân hiểu thêm về chính sách BT, HT, GPMB của tỉnh. Bên cạnh đó giúp cho cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện bồi thường rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh hơn trong quá trình xây dựng chính sách cũng như áp dụng vào thực tế.

Quang Lạnh

Tin liên quan