Lãnh đạo Sở TN&MT làm việc với các đơn vị huyện Phú Ninh

Chiều ngày 17/01/201 Ban Giám đốc Sở TN&MT và các phòng chuyên môn của Sở có buổi làm việc với Lãnh đạo và các phòng: Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Hạt Kiểm lâm của huyện Phú Ninh

Chiều ngày 17/01/201 Ban Giám đốc Sở TN&MT và các phòng chuyên môn của Sở có buổi làm việc với Lãnh đạo và các phòng: Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Hạt Kiểm lâm của huyện Phú Ninh.

Nội dung liên quan đến việc tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1/10000 và cấp GCNQSDĐLN, về QHSDĐ, Công tác dồn điên đổi thửa, BTGPMB các dự án lớn, Khai thác bảo vệ tài nguyên đất san lấp, cát vật liệu và Bảo vệ môi trường của huyện... Buổi làm việc hai bên đã bàn bạc, thống nhất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho huyện tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực của ngành Tài nguyên Môi trường, phục vụ tốt các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Ninh trong thời gian tới./.

Đắc Nguyễn

Tin liên quan