Kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác GPMB

        Ngày 21/02/2011, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nghe báo cáo về chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo trong năm 2011 do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh chủ trì

        Ngày 21/02/2011, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nghe báo cáo về chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo trong năm 2011 do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia cuộc họp có: ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, Trưởng ban KTM Chu Lai; Các thành viên của Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh (Vắng Sở NN&PTNT và Sở LĐ-TB&XH).

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo những vướng mắc và đề xuất kế hoạch công tác năm 2011 đối với công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên; Ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung:

- Thống nhất bổ sung thêm các uỷ viên trong Ban chỉ đạo về công tác BTGPMB cấp tỉnh, bao gồm: Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực; Đại diện các hội đoàn thể (Phụ nữ, Thanh niên, nông dân) và các cơ quan nội chính (Công an, Thanh tra tỉnh) làm uỷ viên.

          - Tìm cách tháo giải quyết công tác bồi thường, GPMB theo hướng các khu tái định cư phải đi trước một bước, trong các khu tái định cư phải lồng ghép với khai thác quỹ đất: Đối với các tuyến đường có mặt cắt từ 7,5 m trở xuống thì bố trí tái định cư; Đối với các tuyến đường có mặt cắt từ 10,5 m trở lên thì tổ chức đấu giá khai thác quỹ đất.

          - Giao Sở Tài nguyên & Môi trường: Nghiên cứu xây dựng lại quy chế của Ban chỉ đạo về công tác BTGPMB cấp tỉnh; Tổ chức Hội nghị triển khai công tác BTGPMB vào khoảng tháng 3/2011, trong đó rà soát lại cơ chế phân cấp uỷ quyền đưa vào nội dung Hội nghị để có kết luận thống nhất; Sau khi Hội nghị thì thống nhất với các địa phương tổ chức tập huấn công tác bồi thường, GPMB; Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan để tham gia, điều chỉnh lại khung giá đất ở các vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố;

          - Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh quy định về quy trình tái định cư phải đi trước một bước./.

Văn Thiện

Tin liên quan