Quy hoạch chung xây dựng Điện Bàn

Ngày 03/3/2011, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch chung huyện Điện Bàn đến năm 2030

Ngày 03/3/2011, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch chung huyện Điện Bàn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn Bộ Xây dựng.

Quy hoạch chung xây dựng Điện Bàn đến năm 2030 gắn với mục tiêu đề án xây dựng Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015.  

Theo đó định hướng phát triển không gian đô thị Điện Bàn thành 03 trung tâm chính là đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, đô thị Vĩnh Điện và đô thị phía bắc thuộc Điện Thắng giáp thành phố Đà Nẵng. Tổng diện tích phát triển vùng nội thị của Điện Bàn dự kiến khoảng 5.800ha.  Ngoài ra sẽ phát triển các thị tứ trung tâm các xã theo trục ĐT 609, ĐT 610B gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và xác định đây là vùng sản xuất nông nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ngành, ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh lưu ý huyện Điện Bàn và đơn vị tư vấn một số vấn đề như: Phải khớp nối quy hoạch hạ tầng trong khu vực với thành phố Đà Nẵng, Hội An, quy hoạch vùng Đông của tỉnh; phát triển các trục giao thông theo hướng Đông tây cắt với đường Cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất phải làm việc với Ban Quản lý để tránh vướng mắc sau này; đề xuất quản lý lưu vực sông Thu Bồn, sông Cổ Cò, quy hoạch phát triển đô thị phải thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như đề xuất giải pháp thoát nước khi xây dựng đường Cao tốc. Đề nghị huyện và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh và báo cáo UBND tỉnh một lần nữa trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Quang Lạnh     

Tin liên quan