Xác định giá đất khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú

Ngày 10/3/2011 UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan để xác định giá đất khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú do Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Ngày 10/3/2011 UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan để xác định giá đất khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú do Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Thành phần tham dự gồm Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, UBND thành phố Tam Kỳ và đơn vị chủ đầu tư.

Khu đô thị số 1 thuộc Khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú - Tecco 53 do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tam Phú làm chủ đầu tư. Tổng diện tích toàn dự án giai đoạn 1 là 936.420m2 được sử dụng vào các mục đích sau:

          - Đất công trình công cộng: 553.397m2;

          - Đất khai thác, kinh doanh: 360.290m2;

         - Đất bố trí tái định cư: 22.733m2.

        Thời gian thực hiện dự án là 06 năm (2009-2014).

Trên cơ sở đề xuất của BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Tổ công tác xác định giá đất cấp tỉnh đã xem xét, tính toán lại và đề xuất giá đất thô giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án là 50.517đồng/m2 (tính chung cho toàn dự án). Tuy nhiên sau khi bàn bạc thảo luận, nhận thấy khu vực thực hiện dự án nằm trên khu đất thấp trũng, đầm lầy, chi phí san lấp mặt bằng quá lớn; hơn nữa thời điểm hiện nay giá vật liệu xây dựng tăng và lãi suất ngân hàng quá cao gây khó khăn cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án. Do đó để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án, sớm tạo bộ mặt cho thành phố Tam Kỳ để phấn đấu lên đô thị loại 2, ông Lê Phước Thanh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai xem xét, tính toán lại có thể điều chỉnh giảm giá đất thô để sớm trình UBND tỉnh quyết định giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Bích Thu

Tin liên quan