Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất của 02 huyện: Thăng Bình và Nông Sơn giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 01/4/2011, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức thẩm định Qui hoạch sử dụng đất của 02 huyện Thăng Bình và Nông Sơn giai đoạn 2011-2020

tham_dinh_QHNgày 01/4/2011, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức thẩm định Qui hoạch sử dụng đất của 02 huyện Thăng Bình và Nông Sơn giai đoạn 2011-2020.

Tham dự cuộc họp thẩm định có các thành viên đến từ các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải cùng lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên & Môi trường của 02 huyện: Thăng Bình và Nông Sơn.

Hội nghị đã tham gia góp ý xây dựng phương án một cách thẳng thắn, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung ở các nội dung: Đánh giá tiềm năng đất đai; quan điểm, định hướng dài hạn sử dụng đất; kế hoạch khai thác, phân bổ cơ cấu sử dụng đất cho các mục đích 10 năm (2011 - 2020); sự phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được tỉnh phân bổ và các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch để đảm bảo quản lý, khai thác tài nguyên đất đai hiệu quả, bền vững. Sau nội dung góp ý, UBND huyện cùng đơn vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã giải trình cụ thể những nhận xét, phản biện nội dung từ sự góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Viễn kết luận các nội dung trọng tâm và đề nghị UBND 02 huyện: Thăng Bình và Nông Sơn tiếp thu những thông tin, nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở TN&MT trình UBND tỉnh xét duyệt theo đúng qui định của pháp luật đất đai.

Nguyễn Thị Phước

Tin liên quan