Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011

Ngày 28/4/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR)năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011

Ngày 28/4/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR)năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác QLBVR năm 2010; ý kiến phát biểu tham luận của các địa phương: Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn và Bắc Trà My;

Tại Hội nghị ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở TN&MT báo cáo tham luận với chủ đề “Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang các mục đích khác”, trong đó đề cập đến 04 nội dung: Hiện trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang các mục đích khác (200-2010); Một số đánh giá chung; Kiến nghị, đề xuất:

Kết luận Hội nghị ông Nguyễn Ngọc Quang - PCTTTUBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đánh giá cao công tác QLBVR. Tuy nhiên tình hình xâm hại rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp (chủ yếu ban đêm); việc quản lý phương tiện vận chuyển còn lỏng lẻo; trách nhiệm quản lý của các BQL rừng chưa cao; phối hợp lực lượng giữa các ngành và địa phương chưa được hiệu quả; người dân chưa đóng vai trò tích cực trong công tác QLBVR.

Để công tác QLBVR đạt hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Quang đã chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các địa phương có rừng) và các Sở, Ngành có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh uỷ về công tác QLBVR; đưa công tác QLBVR vào chỉ tiêu đánh giá của từng ngành, từng địa phương, từng chi bộ.

- Nâng cao trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm; chủ động thực hiện việc luân chuyển cán bộ có thời hạn trong lực lượng Kiểm lâm.

- Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương: Rà soát lại các chốt cố định và các đội liên ngành đề xuất UBND xem xét, chỉ đạo; Rà soát và nâng cao trách nhiệm đối với các chủ rừng (các BQL và các tổ chức kinh tế kinh doanh về rừng). Thực hiện phương án cắm mốc xác định ranh giới của từng chủ rừng, có biển báo để phân biệt từng loại rừng; Khẩn trương thực hiện thí điểm phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ tại xã Macooh, huyện Đông Giang để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Giao cho UBND các huyện, thành phố: Thực hiện việc giao đất gắn với giao rừng theo Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Liên Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT; Tổ chức lực lượng truy quét đối với các điểm nóng về rừng và khoáng sản; thống nhất chủ trương xử lý các phương tiện khai thác trái phép theo hình thức “Phá là chính, tịch là phụ”; Tập trung chỉ đạo làm điểm ở Nam Giang để giảm tình trạng trâu kéo gỗ.

- Giao cho Công an và BCH quân sự xây dựng phương án phối hợp truy quét và biện pháp xử lý các vụ vi phạm trong công tác QLBVR.

- Tiếp tục củng cố các Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tập trung rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng, đặc biệt là rừng sản xuất để các nhà đầu tư và nhân dân có điều kiện tham gia phát triển kinh tế góp phần QLBVR.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan