Kiểm tra chất lượng sản phẩm dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành (đợt 1)

- Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phần lập lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ ở một số địa phương thuộc dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (từ ngày 26/4/2011 đến ngày 28/4/2011) và huyện Núi Thành (từ ngày 17/5/2011 đến ngày 24/5/2011)

- Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phần lập lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ ở một số địa phương thuộc dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (từ ngày 26/4/2011 đến ngày 28/4/2011) và huyện Núi Thành (từ ngày 17/5/2011 đến ngày 24/5/2011). Tham gia đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ (đơn vị tư vấn giám sát); các Công ty, trung tâm, xí nghiệp thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (đơn vị thi công). Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm (đợt 1) như sau:

+ Đối với khu đo thành phố Tam Kỳ: thi công hoàn thành 47 điểm lưới địa chính; hoàn thành xong phần đo vẽ của 03 xã, phường: An Sơn, Tân Thạnh, Tam Ngọc với tổng diện tích là 1.445,71ha, gồm 186 mảnh bản đồ các tỷ lệ.

+ Đối với khu đo huyện Núi Thành: thi công hoàn thành 188 điểm lưới địa chính; hoàn thành xong phần đo vẽ của 06 xã, thị trấn: thị trấn Núi Thành, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Quang, Tam Anh Nam với tổng diện tích là 11.407,809ha, gồm 253 mảnh bản đồ các tỷ lệ.

  Qua kiểm tra đánh giá về khối lượng và chất lượng thì các đơn vị thi công đã hoàn thành xong phần đo vẽ các loại tỷ lệ bản đồ của 09 xã, phường, thị trấn. Bản đồ được đo vẽ đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong thiết kế kỹ thuật - dự toán được duyệt.

  Sau khi nghe báo cáo đánh giá về khối lượng và chất lượng của đơn vị Tư vấn giám sát, ý kiến tham gia của các thành viên đoàn kiểm tra và của các địa phương, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị thi công nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các địa phương, cần đối soát và sửa chữa triệt để các ý kiến kiểm tra, đối soát với bản đồ 64 và hồ sơ địa chính trước đây của từng xã, kiểm tra lại kích thước cạnh thửa ghi trong phiếu ghi ý kiến kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xác định lại ranh giới, mốc giới thửa đất, ... hoàn chỉnh trước khi quy chủ để thực hiện các bước công việc tiếp theo ./.

         

                                                                                                   Cao Sang

Tin liên quan