Hội nghị tập huấn công tác quy hoạch sử dụng đất

Ngày 15,16/8/2011, tại Hà Nội Tổng cục QLĐĐ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác QH, KH SD đất

qh1Ngày 15,16/8/2011, tại Hà Nội Tổng cục QLĐĐ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác QH, KH SD đất. Tham dự có 75 đại biểu là chuyên viên, Trưởng, Phó phòng, Phó Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thành trong cả nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các đơn vị tư vấn và một số trường đại học có đào tạo ngành Quản lý Đất đai. Ông Phùng Văn Nghệ - Quyền Tổng cục trưởng TCQLĐĐ tham dự phát biểu trong buổi khai mạc và bế mạc hội nghị.

Nội dung chính của hội nghị là công tác lập, quản lý, thực hiện QH, KH SD đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ Quy định bổ sung về QH SD đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định QH, KHSD đất và thông tư số 13/2011/BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ TNMT về hướng dẫn xây dựng bản đồ hiện trạng SD đất, bản đồ QH SD đất.

Trong phần thảo luận nhiều địa phương nêu lên những vướng mắc, tồn tại trong việc triển khai thực hiện công tác QH, KHSD đất theo quy định tại các văn bản trên. Nhất là việc triển khai đồng bộ lập QH, KH SD đất các cấp trong cùng một thời gian, đồng thời cấp trên phân bổ chỉ tiêu cho cấp dưới lập QH, QH đất đô thị, đất khu dân cư nông thôn, đất khu bảo tồn thiên nhiên, các loại đất cần bảo vệ nghiêm ngặt, vai trò QH SD đất với các quy hoạch ngành, QH phát triển KT-XH, vấn đề công bố hủy bỏ QH khi không thực hiện...

Lãnh đạo Cục QH, TCQLĐĐ có phần giải đáp, tuy nhiên có nhiều vấn đề liên quan đến quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật nên đề nghị các địa phương có văn bản và đề xuất hướng sửa đổi để đưa vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai sắp đến.                  

                                                          Quang Lạnh

Tin liên quan