Tình hình thực hiện dự án xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai TP Tam Kỳ

Ngày 31/8/2011, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ trên địa bàn thành phố nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh và triển khai công tác kê khai đăng ký QSD đất phường Tân Thạnh, An Sơn và xã Tam Ngọc

Ngày 31/8/2011, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ trên địa bàn thành phố nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh và triển khai công tác kê khai đăng ký QSD đất phường Tân Thạnh, An Sơn và xã Tam Ngọc.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Xí nghiệp Tài nguyên & Môi trường 2 (đơn vị thi công dự án), Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Thường trực UBND TP Tam Kỳ (chủ trì), Phòng Nội vụ, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Thường trực UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng của 13 xã, phường trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Tính đến ngày 30/8/2011, kết quả triển khai dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đạt được như sau:

- Hoàn thành công tác xây dựng lưới khống chế địa chính trên toàn khu đo với số lượng 47 điểm và đã được đơn vị giám sát thi công tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

- 03 xã, phường (An Sơn, Tân Thạnh và Tam Ngọc) hoàn thành công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính và đã được đơn vị giám sát thi công tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

- 10 xã, phường còn lại đã được triển khai công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, trong đó 05 xã, phường đạt >85% khối lượng công việc (Trường Xuân, Tam Thăng, Tam Thanh, An Xuân và An Phú) và 05 xã, phường còn lại đang triển khai (An Mỹ, Hoà Hương, Phước Hoà, Tam Phú và Hoà Thuận).

Kế hoạch thời gian tới:

- Triển khai công tác kê khai đăng ký QSD đất phường Tân Thạnh, An Sơn và xã Tam Ngọc.

- Hoàn thành công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính 05 xã, phường đạt >85% khối lượng công việc (Trường Xuân, Tam Thăng, Tam Thanh, An Xuân và An Phú) để lập thủ tục kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm (dự kiến tháng 11/2011)

- Tiếp tục thực hiện công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính các xã, phường còn lại.

Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới, đồng chí Trần Nam Hưng - PCT UBND TP Tam Kỳ chủ trì cuộc họp thống nhất kết luận một số nội dung sau:

Tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ diễn ra trong thời gian qua tương đối tốt. Tuy nhiên trong thời gian tới cần chú trọng một số nội dung:

- Xác định công tác phối hợp của UBND các xã, phường với đơn vị thi công là đặc biệt quan trọng. Do đó đề nghị đơn vị thi công nên có kế hoạch triển khai chi tiết các hạng mục công việc đến khối, thôn, tổ của từng đơn vị hành chính và gởi cho UBND các xã, phường để có sự chủ động phối hợp; đồng thời đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, phường ưu tiên bố trí cán bộ để tham gia theo kế hoạch của đơn vị thi công.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị đơn vị thi công định kỳ (hàng tuần hoặc 2 tuần) giao ban với UBND các xã, phường, các phòng, ban chuyên môn của thành phố và phòng nghiệp vụ của Sở TN&MT để bàn bạc giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ địa chính, thôn, khối, tổ đoàn kết tích cực tham gia cùng với đơn vị thi công.

- Đề nghị đơn vị thi công sau khi đo đạc bản đồ địa chính xong 01 thôn, khối thì in bản vẽ thô bằng giấy để gởi cho UBND các xã, phường để tổ chức họp, rà soát điều chỉnh kịp thời những sai sót (nếu có), không để tình trạng ùn tắc công việc cho UBND các xã, phường.

- Giao cho UBND các xã, phường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu quy hoạch đã được chuyển giao trên địa bàn mình quản lý cho các đơn vị thi công để lồng ghép với bản đồ địa chính. Trường hợp thiếu tài liệu thì liên hệ với phòng Quản lý đô thị của thành phố để được cung cấp./.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan