Tình hình xây dựng Khu KTM Chu Lai 2003-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015

Ngày 03/10/2011 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe BQL Khu KTM báo cáo đánh giá tình hình xây dựng Khu KTM Chu Lai giai đoạn 2003-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì cuộc họp

Ngày 03/10/2011 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe BQL Khu KTM báo cáo đánh giá tình hình xây dựng Khu KTM Chu Lai giai đoạn 2003-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì cuộc họp.

IMG_1340

Sau 8 năm phát triển, Khu KTM Chu Lai đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư. Nhiều dự án lớn đi vào hoạt động thu hút một lượng lao động đáng kể của tỉnh như: Tổ hợp Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, các nhà máy sản xuất ô tô, cơ khí, nhà máy kính nổi Chu Lai..., Các khu công nghiệp như: Bắc Chu Lai, Tam Hiệp đã được lấp đầy trên 80%. Các dự án nạo vét và xây dựng luồng cảng Cảng Kỳ, cảng Tam Hiệp, Cầu Cửa Đại, đường Quốc gia ven biển đang được đầu tư xây dựng... Tuy nhiên nhìn chung việc đầu tư xây dựng khu KTM Chu Lai vẫn còn chậm so với mục tiêu ban đầu đặt ra cũng như tiềm năng sẵn có. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu vốn đầu tư và cơ chế cho Khu KTM.

Phát biểu tại cuộc họp đa số đại biểu ghi nhận những thành quả đạt được, vai trò của Khu KTM Chu Lai đối với tỉnh Quảng Nam, chia sẽ những khó khăn, góp ý vào phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015. Trong đó cần quan tâm đến các lĩnh vực như: quy hoạch, cơ chế phối hợp giữa BQL Khu KTM với UBND các địa phương và với các ngành, phân bổ nguồn vốn cho các dự án đầu tư sắp đến, vần đề môi trường, nước thải, nuôi trồng thủy sản trong khu vực Khu KTM.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số vấn đề như: Tiếp tục phân cấp cho KTM Chu Lai nhưng phải có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương; Vốn đầu tư còn dàn trãi, cần có kế hoạch tập trung đầu tư từng dự án cụ thể; Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước trong Khu KTM; Kế hoạch đề xuất đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai; Kiến nghị với Trung ương tập trung vốn đầu tư xây dựng cho Khu KTM Chu Lai; BQL Khu KTM tiếp thu hoàn chỉnh để trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 7.

                                                                             Quang Lạnh

Tin liên quan