Làm việc với đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tái định cư tại xã Trà Bui

Thực hiện Kế hoạch số: 37-KH/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam về kiểm tra việc thực hiện công tác tái định cư cho người dân thuộc diện di dời của Công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Bui, ngày 24/4/2012 Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra về trách nhiệm của Phòng TN&MT trong công tác tham mưu chọn địa điểm tái định cư, công tác quy hoạch bố trí đất ở, đất sản xuất, việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, tiến độ đo đạc, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công tác có liên quan

Thực hiện Kế hoạch số: 37-KH/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam về kiểm tra việc thực hiện công tác tái định cư cho người dân thuộc diện di dời của Công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Bui, ngày 24/4/2012 Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra về trách nhiệm của Phòng TN&MT trong công tác tham mưu chọn địa điểm tái định cư, công tác quy hoạch bố trí đất ở, đất sản xuất, việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, tiến độ đo đạc, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công tác có liên quan.

mtai

Qua làm việc với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo phòng TN&MT đã báo cáo những kết quả làm được trong thời gian qua:

- Tham mưu chọn địa điểm, góp ý việc quy hoạch bố trí tái định cư qua đó đã quy hoạch 07 điểm tái định cư cho 321hộ tái định cư theo kế hoạch tại xã Trà Bui, diện tích đất được bố trí 1.000m2/hộ.

- Việc xác định bố trí đất ở cũng đã được thực hiện, hiện nay 100% số hộ tái định cư đã có đất ở, BQL Dự án thủy điện 3 đã phối hợp cùng phòng để lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng đối với đất sản xuất phòng đã tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh giao diện tích 750ha (gồm 612,5ha quy hoạch đất sản xuất và 137,5ha quy hoạch đất khác); 82ha đất chưa có rừng được quy hoạch rừng phòng hộ nằm trong lâm phận của BQL rừng phòng hộ và 576ha đất trống quy hoạch sản xuất cho UBND huyện Bắc Trà My để bố trí đất sản xuất cho nhân dân, đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số: 4221/UBND-KTN ngày 10/11/2011.

Song song với những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện tái định cư:

- Việc bố trí các khu tái định cư xa nơi cư trú cũ nên một số lao động bị tách xa địa bàn sản xuất, không có việc làm, không còn nguồn nhu nhập dẫn đến nhiều lao động nhàn rỗi.

- Hiện tại đất sản xuất vẫn chưa được giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nên người dân chưa được yên tâm sinh sống tại nơi tái định cư, nhiều hộ dân do cần có đất để sản xuất nên phải đốt rừng làm rẫy.

- Vấn đề đào tạo lao động, chuyển đổi ngành nghề cho các lao động chưa được quan tâm.

- Trách nhiệm của chủ đầu tư chưa thật sự gắn bó với người dân, chưa nắm rõ được tâm tư nguyện vọng của người dân nên dẫn đến một số nhân dân chưa đồng tình trong việc đền bù giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, việc chi trả đền bù có lúc còn chậm, các hạng mục công trình xây dựng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình chưa đảm bảo do đó một số hạng mục mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng.

- Một số hộ dân vẫn còn nặng về phong tục, thói quen sinh hoạt nên không sử dụng nhà tái định cư mà đến ở nơi khác hoặc tự làm nhà sàn để ở.

Qua buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao về kết quả đạt được của phòng trong công tác tham mưu bố trí tái định cư, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và yêu cầu Phòng tiếp tục tham mưu giải quyết trong thời gian đến.

                                                                              Minh Tài

Tin liên quan