Họp bàn thống nhất chủ trương xây dựng 2 nhà máy băm dăm gỗ tại huyện Hiệp Đức

Ngày 07/5/2012 tại huyện Hiệp Đức, lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành liên quan của tỉnh: Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường có buổi làm việc để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan để tham mưu UBND tỉnh quyết định việc cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy băm dăm gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện

Ngày 07/5/2012 tại huyện Hiệp Đức, lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành liên quan của tỉnh: Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường có buổi làm việc để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan để tham mưu UBND tỉnh quyết định việc cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy băm dăm gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến không thống nhất, cho rằng hiện trên địa bàn tỉnh có 04 nhà máy băm dăm gỗ đặt tại huyện Núi Thành, nguồn gỗ nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy này chủ yếu tại huyện Núi Thành và các huyện lân cận, với công suất băm dăm và tình hình cạnh tranh thu mua gỗ nguyên liệu của bốn nhà máy thì nguồn nguyên liệu cho việc triển khai thêm 02 nhà máy tại huyện Hiệp Đức là khó đảm bảo, đồng thời với việc phá rừng hiện đang diễn biến phức tạp, việc xây dựng thêm nhà máy sẽ gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn trước mắt và lâu dài.  

Tuy nhiên, cuộc họp thống nhất đã đi đến thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho phép đầu tư 02 nhà máy tại huyện Hiệp Đức với lý do:

          - Việc xây dựng 02 nhà máy băm dăm gỗ rừng trồng tại địa phương có nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng là phù hợp. Hơn nữa, trong 2 nhà máy xin phép xây dựng có nhà máy băm dăm gỗ của Công ty TNHH SX-TM&DV Nam Chu Lai đã đầu tư sản xuất tại Chu Lai nhưng vẫn có nguyện vọng đầu tư nhà máy băm dăm gỗ rừng trồng tại huyện Hiệp Đức.

          - Việc đầu tư xây dựng 02 nhà máy băm dăm gỗ tại huyện Hiệp Đức phù hợp với chủ trương của Tỉnh về chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

          - UBND tỉnh đã có chủ trương để UBND huyện Hiệp Đức làm việc với Doanh nghiệp để có kế hoạch đầu tư vùng nguyên liệu trước khi xây dựng nhà máy. Hiện nay UBND huyện đã thống nhất với 02 doanh nghiệp về đầu tư về vùng nguyên liệu.

          - Về môi trường: địa điểm xây dựng 02 nhà máy được UBND huyện Hiệp Đức thoả thuận tại CCN Quế Thọ và CCN Tân An. Hai CCN này nằm trong danh mục quy hoạch của tỉnh. Đã lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết (1/500). Do đó sẽ đảm bảo yêu cầu về môi trường khi nhà máy đi vào sản xuất.

          - Về số liệu diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện Hiệp Đức theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT (11.365 ha rừng trồng sản xuất)  và UBND huyện Hiệp Đức (19.657 ha đất lâm nghiệp đã giao cho dân) chênh lệch quá lớn. Cần rà soát, kiểm tra lại để thống nhất trước khi trình UBND tỉnh.

Thiện Phước

Tin liên quan