Thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 23/5/2012 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 23/5/2012 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam. Tham dự có đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương thuộc Hội đồng thẩm định, các Nhà khoa học, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TNMT, đại diện Phòng  Đất đai và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

2

Sau phần trình bày Báo cáo của Sở TN&MT và Báo cáo thẩm định của Bộ TN&MT, các Nhà khoa học, các Bộ, ngành đều đánh giá cao phương án QH, KHSD đất của tỉnh, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, khu vực.

11

Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Bộ TN&MT cơ bản thống nhất nội dung phương án QH, KHSD đất của tỉnh Quảng Nam, đồng thời yêu cầu tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, Sở TN&MT làm việc lại với Tổng cục Quản lý Đất đai để thống nhất lại một số chỉ tiêu QH, KHSD đất cho phù hợp với chỉ tiêu Chính phủ phân bổ tại Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012.

Theo kế hoạch, sau khi có văn bản thẩm định của Bộ TN&MT, Sở TN&MT sẽ hoàn chỉnh hồ sơ QH, KHSD đất trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh Khoá VIII vào khoảng cuối tháng 6 năm 2012.
Quang Lạnh

Tin liên quan