Triển khai kết luận của BCH Trung ương Đảng về chính sách đất đai

Ngày 5/6/2012 tại trụ sở mới - số 10 Tôn Thất Thuyết, tập thể lãnh đạo Bộ TN&MT đã chủ trì Hội nghị triển khai kết luận số 22-KL/TƯ Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng Khóa XI cho thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh thành phố trong cả nước

Ngày 5/6/2012 tại trụ sở mới - số 10 Tôn Thất Thuyết, tập thể lãnh đạo Bộ TN&MT đã chủ trì Hội nghị triển khai kết luận số 22-KL/TƯ Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng Khóa XI cho thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh thành phố trong cả nước.

tw

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thông báo tóm tắc kết quả Hội nghị Trung ương 5, đi sâu phân tích kết luận 22 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, không thừa nhận việc đòi lại đất cũ đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai, không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh 8 định hướng lớn trong việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai.  

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển triển khai kế hoạch lấy ý kiến về 7 vấn đề mà Hội nghị Trung ương 5 chưa kết luận về chính sách đất đai, đó là giá đất, thu hồi đất, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, về quyền thế chấp QSD đất tại ngân hàng ở nước ngoài, về quản lý sử dụng đất nông lâm trường, về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, về giao đất - cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bộ sẽ thành lập 3 đoàn công tác để khảo sát một số địa phương, sau đó tổ chức 3 Hội thảo để hoàn chỉnh dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của ngành. Thứ trưởng cho biết Bộ đang xin chủ trương Chính phủ lấy ngày 5 tháng 8 làm ngày truyền thống của ngành TN&MT.

Chiều cùng ngày Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự án tổng thể, xây dựng huyện điểm, chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 1474 ngày 24/8/2011 của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, với quyết tâm chỉ đạo là đến năm 2020 phải xây dựng thành công một số mô hình hoàn chỉnh về cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý đất lúa, giao dịch qua mạng, có nguồn thu ổn định để vận hành hệ thống.

Tin liên quan