Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 05/6/2012 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch giám sát nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh Khoá VIII

Sáng ngày 05/6/2012 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch giám sát nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh Khoá VIII. Nội dung giám sát của Đoàn về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 của tỉnh Quảng Nam.

gs

Sau phần báo cáo của ông Nguyễn Viễn – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu của Đoàn giám sát có ý kiến về một số nội dung, chỉ tiêu sử dụng đất cần quan tâm như: Chỉ tiêu sử dụng đất lúa, chuyển đổi đất lúa nước sang cho các loại đất phi nông nghiệp; giảm chỉ tiêu đất nuôi trồng thuỷ sản; điều chỉnh chỉ tiêu đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho phù hợp với thực tế; quy hoạch đất khu, CCN lớn so với kết quả thực hiện thời gian qua; không quy hoạch mới đất cho nhà máy thuỷ điện, tăng diện tích khai thác đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích để phát triển kinh tế...Sau phần giải trình các đại biểu đều thống nhất với quan điểm quy hoạch và sử dụng đất của phương án đưa ra.

Kết luận buổi làm việc Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh Khoá VIII vào đầu tháng 7/2012.     

                                                                                       Quang Lạnh

Tin liên quan