Giao ban tình hình thực hiện Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và CSDL quản lý đất đai

Ngày 26/6/2012, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức giao ban tình hình thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai

Ngày 26/6/2012, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức giao ban tình hình thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai. Thành phần gồm đại diện lãnh đạo Sở; UBND huyện Núi thành; Phòng Đất đai của Sở, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện; VPĐKQSDĐ của tỉnh và huyện; các xã, thị trấn và đại diện các đơn vị thi công dự án Núi thành.

DSC01431

Kết quả thực hiện đến nay có 17/17 xã đã triển khai; 13/17 xã tiến hành kiểm tra phần đo đạc bản đồ, 10/17 xã đang lập hồ sơ đăng ký được 33820 hồ sơ; phân loại; hội đồng tư vấn cấp xã bắt đầu xem xét hồ sơ đăng ký gần 4000 hộ của 5 xã (Tam Hiệp, Thị trấn Núi Thành, Tam nghĩa, Tam Anh Bắc, Tam Quang) với tổng số 28286 thửa đất. Nhìn chung, tiến độ chậm so với kế hoạch từ 6-9 tháng. Nguyên nhân là do chưa tập trung trong khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm; xem xét hồ sơ,... sự phối hợp trong chỉ đạo chưa đồng bộ, nhất là việc tổ chức xem xét hồ sơ chưa  hợp lý, thiếu thống nhất về qui trình... kéo dài thời gian. Để khắc phục tình trạng trên để đẩy nhanh tiến độ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số việc như sau: Tập trung thường xuyên trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, xem xét hồ sơ, trình thẩm định hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ; Xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng từ nay đến cuối năm 2012; rà soát lại ranh giới 364 và diện tích đã đo theo dự án lập bản đồ 1/10000 đất lâm nghiệp. Chọn 5 thôn của 5 xã tập trung làm điểm khâu xem xét hồ sơ đất đai để rút kinh nghiệm; hàng tháng tổ chức giao ban cụm xã để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, trong khâu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm phải có địa phương tham gia đầy đủ...

Sản phẩm của dự án xây dựng HSĐC&CSDLQLĐĐ sẽ giúp cho chính quyền các cấp quản lý đất đai, nhất cấp huyện, xã; trên cơ sở công nghệ thông tin.

Vì vậy, yêu cầu phải thực hiện chặt chẽ, đúng qui trình, chất lượng, tiến độ mới bảo đảm mục tiêu của dự án đề ra.

Đắc Nguyễn

Tin liên quan