Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 27/6/2012 Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 27/6/2012 Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Untitled1

PCT Thường trực Nguyễn Ngọc Quang kết luận cuộc họp

Báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày đánh giá Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đến tháng 6/2012 có sự chuyển biến rộng rãi ở các địa phương từ công tác tuyên truyền, nhận thức, xây dựng đề án, lập quy hoạch, phân bổ vốn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng... Tuy nhiên nhìn chung tiến độ thực hiện so với các tỉnh khác còn chậm, nhất là công tác xây dựng đề án, lập quy hoạch, vốn đầu tư. Nguyên nhân chính là Chương trình MTQG xây dựng NTM là một chương trình lớn, tầm ảnh hưởng và phạm vi thực hiện rộng, nhưng các văn bản hướng dẫn của Trung ương luôn thay đổi, nguồn lực đầu tư chưa đảm bảo, sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa quyết liệt, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu:

- Sở Nông nghiệp & PTNT cùng với Văn phòng điều phối tỉnh dự thảo Chỉ thị của tỉnh Uỷ chỉ đạo đẩy mạnh Chương trình MTQG xây dựng NTM trên toàn tỉnh;

- Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ mẫu về quy hoạch xây dựng NTM để tập huấn triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành công tác quy hoạch trong thời gian sớm nhất, ưu tiên cho 50 xã điểm của tỉnh;

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu bổ sung, điều động cán bộ cho Văn phòng điều phối tỉnh, các thủ tục giải ngân và thanh quyết toán vốn đầu tư cho các địa phương;

- Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, mô hình, cách làm đến các địa phương và quần chúng nhân dân.

Quang Lạnh

Tin liên quan