Hội thảo “Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất, giao rừng có sự tham gia” tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Khuyến khích bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng tại huyện Tây Giang” (gọi tắt là Dự án), do tổ chức Malteser International tài trợ

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Khuyến khích bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng tại huyện Tây Giang” (gọi tắt là Dự án), do tổ chức Malteser International tài trợ. Ngày 04/7/2012, UBND huyện Tây Giang phối hợp với Văn phòng Malteser International tại Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất, giao rừng có sự tham gia”.

gdgrtg

Tham gia Hội thảo, có ông Bh’riu Liếc-UVDK BCH TW Đảng, TUV, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, PCT UBND huyện; Trưởng ban Quản lý Dự án; Trưởng Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Bhalêê; đại diện Ban Chỉ đạo chương trình 30a; đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và các thành viên Ban thực hiện dự án xã Bhalêê.

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá tổng quan về công tác giao đất, giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp ở Việt Nam; chia sẻ một số bài học kinh nghiệm về quy hoạch sử dụng đất và giao đất, giao rừng tại các dự án hỗ trợ kỹ thuật của GTZ tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất quy trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất, giao rừng có sự tham gia phù hợp với địa bàn huyện Tây Giang để tất cả các đại biểu tham gia cùng bàn bạc và phân tích vấn đề.

Thông qua Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi kinh nghiệm, hình dung và hiểu sâu hơn về công tác giao đất, giao rừng; đồng thời, thảo luận và tìm hướng đi mới trong việc vận động chính sách, việc giao đất, giao rừng tại huyện Tây Giang, làm cơ sở để người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ khoán, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Hội thảo là một trong những bước chuẩn bị hết sức quan trọng, quyết định đến tiến trình triển khai Dự án. Dự kiến trong năm 2012, dự án sẽ triển khai thí điểm quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp ở xã Bhalêê và phấn đấu giao đất, giao rừng khoảng 1.300 ha cho hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, quản lý, bảo vệ và trồng rừng.

Phòng TN&MT huyện Tây Giang

Tin liên quan