Hạn chế tối đa việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

Ngày 23/3/2020, Ban Giám đốc Sở đã có buổi làm việc về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam; ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng, cán bộ chủ chốt của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

Ngày 23/3/2020, Ban Giám đốc Sở đã có buổi làm việc về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam; ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng, cán bộ chủ chốt của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam.

241007d50f1df443ad0c - CopyCác thành viên Giám đốc và lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đã báo cáo những kết quả đạt được của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trong 3 tháng đầu năm 2020, những khó khăn - vướng mắc cùng nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó: khối lượng công việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tăng lên đáng kể, hồ sơ cấp giấy nhiều hơn cùng kỳ năm 2019, trong khi số lượng biên chế và người làm việc không tăng, chất lượng viên chức chưa đảm bảo nên công tác cán bộ gặp nhiều khó khăn, ...
Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Văn phòng và ý kiến của ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc thường trực Sở, ông Trần Thanh Hà đã biểu dương sự cố gắng của tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, viên chức – người lao động tại các Chi nhánh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam phải: đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai cho doanh nghiệp và người dân; tìm ra giải pháp tốt hơn trong mối quan hệ công việc giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện với các Phòng – đơn vị thuộc UBND cấp huyện; đẩy nhanh công tác kiểm kê đất đai theo tiến độ được UBND tỉnh giao; tiếp tục kiện toàn nhân sự các Chi nhánh, thực hiện nghiêm túc việc điều động, luân chuyển viên chức tại các Chi nhánh theo đúng quy định; ..../.

Hồng Sơn

Tin liên quan