Quyết định số 1772/QĐ-UBND

Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan