Quyết định 1183/QĐ-BTNMT

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/05/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/05/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan