Quyết định 1354/QĐ-BTNMT

Quyết định 1354/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Quyết định 1354/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan