Biểu dương điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 – 2013

Sáng ngày 18/6/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và gặp mặt các điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 20113

Sáng ngày 18/6/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và gặp mặt các điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 20113. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ.

Trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị, tỉnh thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xét, đánh giá thành tích của từng tập thể, cá nhân, trong đó có 17 tập thể, 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số 78 tập thể và 91 cá nhân được các đơn vị đề xuất và công nhận là điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 – 2013.

Dienhinhtientien2

Trong dịp này, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam rất vinh dự được Bộ TN&MT xét chọn, biểu dương 01 tập thể, đó là: Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT đã đạt nhiều thành tích trong giai đoạn 2011 – 2013.

Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Sở và sự nỗ lực cố gắng của Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam, là niềm vinh dự của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin, tiếp tục phấn đấu đi lên góp một phần nhỏ vào sự phát triển ngành TN&MT tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

TTCNTT

Tin liên quan