Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS

Sáng nay, ngày 6/8/2013 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam phối hợp với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển khai thử nghiệm phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV

Sáng nay, ngày 6/8/2013 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam phối hợp với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển khai thử nghiệm phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.Lis 2.0 thuộc Dự án xây dựng hệ thống thông tin hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015.

DSC02056_copy

 Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6/8 đến ngày 8/8/2013. Tham gia lớp tập huấn gồm Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT và phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.

DSC02055

Mục tiêu của lớp tập huấn, nắm bắt được tổng quan phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.Lis 2.0; Hướng dẫn học viên cài đặt, vận hành hệ thống và triển khai sử dụng trên các phân hệ của phần mềm TMV.Lis 2.0. Sau lớp tập huấn Trung tâm CNTT sẽ tập hợp các góp ý của các đơn vị tham gia lớp gởi cho đơn vị xây dựng phần mềm tiếp tục nâng cấp, chỉnh sửa để hoàn thiện phần mềm theo đặc thù của địa phương và đưa vào sử dụng thực tế.

Xuân Trường

Tin liên quan