Ứng dụng phần mềm TMV.LIS xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính Thị Trấn Trà My

Chiều ngày 01/10/2013, Hội đồng Khoa học- Công nghệ huyện Bắc Trà My do ông Nguyễn Thuần, Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội Đồng KHCN huyện chủ trì đã tổ chức buổi họp đánh giá kết quả đối với Đề tài KHCN “Ứng dụng phần mềm TMV

Chiều ngày 01/10/2013, Hội đồng Khoa học- Công nghệ huyện Bắc Trà My do ông Nguyễn Thuần, Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội Đồng KHCN huyện chủ trì đã tổ chức buổi họp đánh giá kết quả đối với Đề tài KHCN “Ứng dụng phần mềm TMV.LIS xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính Thị trấn Trà My” và xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014.

Snapshot2

Tham dự buổi họp gồm có: Thành viên Hội Đồng theo quyết định số 1383/QĐ-UBND, ngày 07/6/2013 của UBND huyện; Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam (cơ quan chủ trì); Đại diện Văn phòng ĐKQSD đất huyện (đơn vị tiếp nhận đề tài).

Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe cơ quan chủ trì báo cáo mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài: Số hóa 36 tờ bản đồ địa chính Thị trấn Trà My (tạo dữ liệu không gian địa chính để đưa vào phần mềm TMV.LIS quản lý sử dụng cho việc tham khảo); Xây dựng dữ liệu thông tin thuộc tính địa chính Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;  Quản lý dữ liệu thông tin thuộc tính địa chính trên phần mềm TMV.LIS với hai phân hệ Phân hệ đăng ký đất đai (lisRegister) và Phân hệ tra cứu đất đai.

Sau khi nghe báo cáo các thành viên trong hội đồng đã tham gia góp ý: Đề tài đã thực hiện đúng mục tiêu, nội dung đề ra trong thuyết minh đã được duyệt, nhưng do kinh phí đề tài hạn hẹp, dữ liệu bản đồ cũ chưa được chỉnh lý, đo mới nên việc kết nối dữ liệu thông tin thuộc tính không trùng khớp, phía Văn phòng ĐKQSD đất huyện sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu cho Trung tâm Công nghệ Thông tin hoàn thành. Mặt  khác Văn phòng đăng ký cũng yêu cầu bên tư vấn tiếp tục tạo điều kiện, tư vấn để VPĐKQSD đất huyện vận hành tốt kết quả đề tài, UBND huyện tạo điều kiện cho Văn phòng có thể tiếp nhận đề tài về mặt công nghệ, nâng cao trang thiết bị cũng như kinh phí để có thể tiếp tục thực hiện đầu tư và nhân rộng kết quả đề tài.

Kết thúc buổi họp, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tiếp thu ý kiến của Hội đồng. Kết quả của đề tài đã được bàn giao cho Văn phòng ĐKQSD đất huyện Bắc Trà My để quản lý vận hành dữ liệu.

Phương Thủy

Tin liên quan