Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm HTTT đất đai và thí điểm khai thác CSDL địa chính phường Hòa Hương

Từ ngày 09-20/12/213 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT chủ trì phối hợp với Đơn vị triển khai Hệ thống Thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam (eKGIS) tổ chức khóa đào tạo sử dụng phần mềm HTTT đất đai và thí điểm khai thác CSDL địa chính phường Hòa Hương thuộc dự án xây dựng hệ thống thông tin địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015 đang được các đơn vị triển khai thực hiện tại TP Tam kỳ, huyện Núi Thành và vùng Đông sông Trường Giang thuộc 2 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên

Từ ngày 09-20/12/213 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT chủ trì phối hợp với Đơn vị triển khai Hệ thống Thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam (eKGIS) tổ chức khóa đào tạo sử dụng phần mềm HTTT đất đai và thí điểm khai thác CSDL địa chính phường Hòa Hương thuộc dự án xây dựng hệ thống thông tin địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015 đang được các đơn vị triển khai thực hiện tại TP Tam kỳ, huyện Núi Thành và vùng Đông sông Trường Giang thuộc 2 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên.

2013t_copy

Tham gia khóa đào tạo gồm có đơn vị triển khai HTTT đất đai (eKGIS), Trung tâm Công nghệ Thông tin, Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng TN&MT TP.Tam Kỳ, Văn phòng Đăng ký QSD đất TP. Tam kỳ, cán bộ địa chính phường Hòa Hương.

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm nắm bắt được tổng quan phần mềm HTTT đất đai TMV.LIS 2.0; Cài đặt, vận hành và triển khai sử dụng được phần mềm HTTT đất đai, qua đó sẽ chuyển giao phần mềm HTTT đất đai này và tổ chức vận hành thí điểm hệ thống trên dữ liệu của P.Hòa Hương.

Phương Thủy

Tin liên quan