Nâng cao năng lực cán bộ địa chính ngành Tài nguyên và Môi trường

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 26 -30/05/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính cho Cán bộ cấp tỉnh

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 26 -30/05/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính cho Cán bộ cấp tỉnh. Thành phần tham dự gồm đại diện: Trung tâm CNTT, Trung tâm Kỹ thuật, Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi cục Biển và Hải đảo, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh.

IMG 5429
Thông qua chương trình đào tạo giúp cho học viên hiểu thêm về kiến thức: mạng máy tính; mô hình OSI; cài đặt, cấu hình và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows server 2008; Kiến thức về bảo mật - an ninh mạng.
Dự kiến trong tháng 6/2014 Trung tâm sẽ tổ chức khóa đào tạo với các nội dung: Quản trị mạng, Sử dụng ArcGIS, Microstation, TMV.LIS cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Thế Dũng

Tin liên quan