Đào tạo Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ cấp tỉnh

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 07 -11/07/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tiếp tục triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính nâng cao cho Cán bộ cấp tỉnh

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 07 -11/07/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tiếp tục triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính nâng cao cho Cán bộ cấp tỉnh. Khóa đào tạo được chuyên gia Huỳnh Văn Anh-Chuyên gia mạng Cisco CCNP giảng dạy. Thành phần tham dự gồm đại diện: Trung tâm CNTT,Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo, Chi Cục Quản lý Đất đai, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh.

IMG 5959
Thông qua chương trình đào tạo giúp cho học viên tìm hiểu và thực hành trên các thiết bị Cisco: Tổ chức một hệ thống mạng (đảm bảo tối ưu và bảo mật); kết nối một hệ thống mạng từ Trung tâm về Văn phòng Sở; quản trị, phân quyền theo nhóm người dùng tại các Trung tâm, Văn phòng Sở.

Dự kiến trong thời gian tới Trung tâm sẽ tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Núi Thành.

Tin liên quan