Đào tạo Quản trị mạng và sử dụng ArcGis Tại huyện Núi Thành

Nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 21 – 25/7/2014, tại UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN& MT Quảng Nam phối hợp với huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn "Quản trị mạng và sử dụng ArcGIS" cho các đối tượng liên quan đến dự án, gồm 11 cán bộ  thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành

Nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 21 – 25/7/2014, tại UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN& MT Quảng Nam phối hợp với huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn "Quản trị mạng và sử dụng ArcGIS" cho các đối tượng liên quan đến dự án, gồm 11 cán bộ  thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành. Đến dự và tham gia khóa tập huấn còn có lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Núi Thành.

tb
Thông qua chương trình đào tạo giúp cho cán bộ huyện nắm bắt các kiến thức: mạng máy tính; mô hình OSI; cài đặt, cấu hình và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows server 2008; Kiến thức về bảo mật - an ninh mạng. Tìm hiểu về phần mềm xây dựng và quản lý, cập nhật, phân tích dữ liệu ArcGIS phục vụ dự án trong thời gian tới.
Tiếp theo vào tuần sau (ngày 28/7 -1/8/2014) Trung tâm CNTT TN&MT Quảng Nam sẽ tổ chức khóa tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ địa chính huyện với phần mềm MicroStation V8i.

Thanh Bình

Tin liên quan