Tổ chức giao lưu trực tuyến về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2014

Nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp

Nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp. Đợt giao lưu lần này có sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

IMG gl

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các phòng, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, thiết bị, kỹ thuật cần thiết để phục vụ buổi giao lưu trực tuyến đạt kết quả tốt.

* Thời gian tiếp nhận và trả lời câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp: bắt đầu từ ngày 20/10/2014 đến ngày 27/10/2014.

          * Thời gian giao lưu: từ 8h00 đến 16h45 ngày 28/10/2014.

          * Địa chỉ tham gia giao lưu trực tuyến: http://quangnam.monre.gov.vn

                                                                        http://gltt.monre.gov.vn

          * Điện thoại liên hệ:   0510. 3810452                  -        0510. 3827135

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thông báo để nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và tham gia giao lưu.

T.Thảo

Tin liên quan