Giao lưu trực tuyến lần 2 năm 2014: Quản lý đất đai luôn là vấn đề được quan tâm

Sáng nay ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đợt 2 – năm 2014

Sáng nay ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đợt 2 – năm 2014. Cũng như đợt giao lưu trước, đợt giao lưu này có sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

1

Nội dung đợt giao lưu nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của người dân và các doanh nghiệp về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại Sở TN&MT. Đồng thời, giúp Bộ TN&MT xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành.

Qua theo dõi, số lượng các câu hỏi gửi đến của người dân và các doanh nghiệp cho thấy lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực rất “nóng” và nhận được sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp.

Tại Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổng số câu hỏi tiếp nhận: 40 câu hỏi, trong đó Sở trả lời 36 câu (Đất đai: 33 câu; Môi trường 03 câu) và 04 câu được chuyển lên Bộ giải quyết.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ của Bộ TN&MT và đã đạt kết quả tốt, giải quyết được các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

T.Thảo

Tin liên quan