Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2015

Ngày 27/8/2015 Bộ TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2015

Ngày 27/8/2015 Bộ TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2015. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà và 62 Sở TN&MT trên cả nước.

Copy of image 2ttPhát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã đánh giá sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ và sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, trong đó hệ thống chuyên trách về CNTT ngành đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, cải cách, hiện đại hoá hành chính, lưu trữ và Thông tin tư liệu.
Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: Thông tư về xây dựng khung dữ liệu của các tỉnh, thành phố trên nền ứng dụng GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT theo Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 và Thông tư 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ TN&MT; hiện trạng và định hướng quản lý nhà nước về an toàn Thông tin; áp dụng chữ ký số trong ngành TN&MT; trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng CNTT tại các Sở.
Kết luận Hội nghị Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin - Bộ TN&MT đánh giá cao những nỗ lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, lưu trữ và Thông tin tư liệu, tạo được sự chuyển biến tích cực về lĩnh vực CNTT, thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của toàn ngành. Đây cũng là dịp để các Sở TN&MT các tỉnh trên cả nước trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhân Hội nghị này, ngày 28/8/2015 Bộ cũng tổ chức cho các đại biểu tham dự Hội nghị tham quan thực tế tại Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà.

Thạch Thảo

Tin liên quan