Tập huấn phần mềm quản lý Hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Từ ngày 21 - 25/9/2015, tại Phòng Phát triển Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa Tập huấn phần mềm quản lý Hệ thống thông tin đất đai TMV

Từ ngày 21 - 25/9/2015, tại Phòng Phát triển Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa Tập huấn phần mềm quản lý Hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 cho 12 cán bộ thuộc Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình và Duy Xuyên nhằm nâng cao năng lực cán bộ thuộc Dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam".

IMG 6393 copyKhóa tập huấn nhằm giới thiệu và hướng dẫn cụ thể về các nội dung như: Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0; Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phân hệ biên tập dữ liệu không gian; Kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận; Các giao dịch đăng ký biến động như: giao dịch đảm bảo, giao dịch chuyển quyền, gộp thửa, tách thửa, gộp giấy chứng nhận, cấp đổi giấy chứng nhận, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận...
Việc tập huấn phần mềm quản lý Hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 giúp Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình và Duy Xuyên nắm bắt kỹ thuật cần thiết để phục vụ công tác xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần thực hiện thành công Dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ".

Xuân Trường

Tin liên quan