Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 15/12, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016

DSC 5331 resize

Ngày 15/12, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Công nghệ thông tin.
Tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Lê Phú Hà cho biết, trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ cùng với sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục đã tích cực hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành TN&MT, góp phần vào cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia.

DSC 5282 resize

Năm 2015, Cục Công nghệ thông tin đã chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường. Cụ thể như Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Quyết định số 3317/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1209/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, định hướng đến năm 2020...; hoàn thành xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đang nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử.
Cục CNTT cũng luôn quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ và đào tạo. Cục tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy. Cục thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức thường xuyên các khóa đạo tạo, tập huấn về công nghệ cũng như quản lý hệ thống thông tin cho cán bộ đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT đảm bảo cho nhiệm vụ quản lý, xây dựng và vận hành ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của ngành từ Trung ương đến địa phương.
Đồng thời, Cục cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành của Bộ như: hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai dịch vụ công trực tuyến; chủ trì thực hiện các dự án "Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ TN&MT" và hạng mục "Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ"; bảo đảm triển khai hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ, quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn và bảo mật thông tin...
Bên cạnh đó, Cục CNTT cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án ứng dụng CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường. Năm 2015, Cục Công nghệ thông tin triển khai, thực hiện 07 dự án chuyên môn chuyển tiếp (01 dự án cấp Chính phủ và 06 dự án cấp Bộ) và một số dự án mở mới. Trong đó, dự án cấp Chính phủ "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (giai đoạn 1) đang được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được Cục quan tâm, đẩy mạnh. Công tác thi đua khen thưởng và chính trị, đoàn thể cũng được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ (Cục đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Bộ TN&MT).

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường

DSC 5317 resize

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Cục CNTT đã đạt được trong năm 2015. Cục CNTT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải tiến phương thức làm việc, hiện đại hóa hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ.
Trong năm 2016, Thứ trưởng đề nghị Cục CNTT cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: (i) đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành TN&MT, trong đó, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; (ii) đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT; (iii) tiếp tục thực hiện các dự án và nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến... nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường; (iv) tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng hiện đại, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ và tăng cường bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ, đủ điểu kiện đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ; (v) triển khai ứng dụng chữ ký số bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; tăng cường các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin trên mạng...
Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao tặng các danh hiệu khen thưởng của Bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục CNTT có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành TN&MT.

DSC 5354 resize

DSC 5383 resize

Nguồn: www.monre.gov.vn

Tin liên quan