Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính thành phố Tam Kỳ

Trong khuôn khổ Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực và tiếp nhận thiết bị dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSLD quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015 và sau 2015

Trong khuôn khổ Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực và tiếp nhận thiết bị dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSLD quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015 và sau 2015. Từ ngày 19-21/01/2016 tại UBND thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tiếp tục tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính và chuyển giao thiết bị cho cán bộ địa chính 13 xã, phường trực thuộc thành phố Tam kỳ.

IMG 7430Khóa tập huấn nhằm đào tạo cách sử dụng phần mềm MicroStation V8i trong đó giới thiệu: Tổng quan về phần mềm MicroStation V8i, khả năng và phạm vi ứng dụng, hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm MicroStation V8i, biên tập dữ liệu, tương tác giữa phần mềm MicroStation V8i và AutoCad; Khai thác sử dụng Hệ thống thông tin đất đai: Hướng dẫn tra cứu thông tin, tạo đơn đăng ký cấp GCN, hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ địa chính số.
Đây là khóa tập huấn cuối cùng nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án trên. Qua khóa tập huấn, giúp cho các cán bộ nắm bắt được các kỹ thuật cần thiết để triển khai tốt dự án Xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam.Tại khóa tập huấn mỗi cán bộ địa chính xã, phường đ­ượcTrung tâm CNTT TN&MT đại diện Sở TN&MT giao 01 bộ máy tính, 01 bộ lưu điện và 01 thiết bị mạng router.

Phương Thủy

Tin liên quan